مسمومیت
ساعت ۱:٢٩ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۸ فروردین ،۱۳٩۱   کلمات کلیدی: مسمومیت

 مسمومیت عبارت است ازبهم خوردن تعادل فیزیولوژیک، جسمانی یا روانی موجود زنده که در اثر ورود وتماس با ماده خارجی سمی از راههای گوناگون، رخ می دهد. بروز مسمومیت با ظاهرشدن علائم خاص هر مسمومیت همراه است وشدت آن به نوع ماده سمی، مقدارآن وطول مدت تماس بستگی دارد .مسمومیتها از نظر ماهیت به سه دسته تقسیم می شوند: 

الف- مسمومیت حاد

دراین نوع مسمومیت، ماده سمی درطول حدود 24 ساعت وبه مقدارنسبتاً زیاد با فرد تماس پیدا می کند. علائم وعوارض مسمومیت حاد اغلب سریع وشدید بوده ودرصورت عدم درمان ممکن است منجر به مرگ شود .

ب- مسمومیت تحت حاد:در این نوع مسمومیت، ماده سمی به دفعات و تا سه ماه وارد بدن شده و علائم درمانگاهی بتدریج و ملایم تر ظاهر می شود.

 

ج- مسمومیت مزمن

دراین نوع مسمومیت، معمولاً مواد سمی در مدت زمان بیش از سه ماه وارد بدن می شود و خاصیت تجمعی دارند و علائم مسمومیت دیرتر  ظاهر شده ولیکن تأثیر عمیقی بر اعضای بدن می گذارد.