داروهای ضد مالاریا

 

 

داروهای ضد مالاریا معمولا در هر سبد دارویی یافت می شود. هر ساله بیش از 50 میلیون غربی به کشورهای در حال توسعه سفر می کنند. اکثر این مسافران برای  جلوگیری از ابتلا به عفونت مالاریا دارو می گیرند و عوارض جانبی آن ها را تجربه می کنند. بعضی از بیماران  در حالی درمان مالاریا را شروع می کنند که  معمولا درخارج از کشورشان قرار دارند و ممکن است داروی مصرف نشده را به خانه بیآورند. (مکانی که بیمار و یا اعضا خانواده او عمداً یا غیر عمد از این داروها استفاده خواهند کرد.

عمده ترین و پر مصرف ترین داروی ضد مالاریا مفلوکوئین است. در مناطقی که مقاومت دارویی وجود ندارد، از کلروکین استفاده می شود. آلتروناتیو ها در مراحل بعدی داکسی سیکلین، پریماکین و پروگوانیل با یا بدون آتوواکوئین یا کلروکین می باشد. البته داروهای ضد مالاریا را بر حسب اثرشان بر روی انگل و یا  از نظر ترکیبات شیمیایی گروه بندی می نمایند. در زیر داروهای ضد مالاریا از نظر اثر بروی انگل تقسیم بندی شده است.

1- اسپرونتوسید (Sporontocide) : برروی گامتوسیت ها اثر کرده و وقتی وارد بدن پشه شوند از طی دورة اسپوروگونی جلوگیری میکنند مثل پریماکین و پریمتامین ( داراپریم ).

2- شیزونتوسید نسجی اولیه (Schizontocide (Primary Tissue : برروی شیزونت های کبدی اثر کرده و معمولاَ  جهت  پیشگیری  استفاده می شوند مثل پروگوانیل و پریمتامین.

3- شیزونتوسید نسجی ثانویه (Secondary Tissue Schizontocide) :  بر روی هیپنوزوئیت ها در کبد موثر است و  از  عود  بیماری  جلوگیری می کند مثل پریماکین و پاماکین.

4- شیزونتوسید خونی (Blood Schizontocide) : برروی اشکال خونی اثر کرده و جهت درمان استفاده می شوند مثل کلروکین، کینین، فنسیدار، مفلوکین، هالوفانترین، آرتمیسنین، آمودیاکین.

5- گامتوسیتوسید ((Gametocytocide : بر روی گامتوسیت ها اثر کرده مثل پریماکین که بر روی گامتوسیت فالسیپارم موثر بوده و کینین و کلروکین که بر روی گامتوسیت ویواکس و مالاریه و گامتوسیت نارس فالسیپارم موثر است.

/ 1 نظر / 199 بازدید
دکترچه

مرسی آقای دکتر.واسه پاورپوینت مالاریام خیلی مفید بود مطالبتون