آفت کش ها

آفت کشها ترکیباتی هستند که یک موجود نامطلوب را از بین برده و یا با مداخله در فرایند تکثیر آنها ، جمعیتشان را مهار می کنند. خاصیت مشترک تمام آفت کش های شیمیایی این است که فرایند سوخت و ساز مهم موجوداتی را که این مواد برای آنها سمی است، مسدود می کنند. آفت کش ها بطور گسترده در مهار آفتهای کشاورزی مانند علف های هرز و همچنین حشرات مورد استفاده قرار می گیرند. آفت کش های سنتزی از همان اوایل مصرف بعلت تاثیری که در سلامت انسان در اثر مصرف مواد غذایی آغشته با این مواد شیمیایی دارند، موجب نگرانی بوده است .

تاریخچه استفاده از آفت کش ها

یونانیها حدود 1000سال پیش از میلاد برای ضد عفونی کردن خان ههای خود ازحاصل از سوزاندن گوگرد جامد استفاده می کردند. این عمل تا قرن نوزدهم با وارد کردن این عنصر در شمع مورد استفاده قرار می گرفت. استفاده از آرسنیک و ترکیبات آن برابر مهار حشرات حداقل به سال 900 میلادی بر می گردد و از اواخر قرن نوزدهم تا جنگ جهانی دوم کاملا گسترش یافت .

سبز پاریس که نمک مس با یون آرسنیک است، حشره کش معروفی است که در سال 1867 معرفی شد. ترکیبات آرسنیک در دهه های 1930 تا 1950 بطور گسترده مورد استفاده قرار می گرفت تا اینکه در سالهای 1940 تا 1950 صنایع شیمیایی آمریکا مقادیر زیادی از آفت کش های جدید بویژه حشره کش ها را که ترکیبات آلی کلردار بودند، تولید کردند .

/ 0 نظر / 35 بازدید