پیازعنصل قرمز: (Squill)

پیاز عنصل عبارتست از باریکه های خشک شده پیاز گیاه  Baker  (L) Urgenea maritima  و نام مترادف آن(Drimia (L)  maritima  Stearn   ) از خانواده Liliaceae که قسمت خارجی غشایی آن جدا شده است می باشد. نوع خودرو و بیابانی از اجتماع لااقل 6 گونه که تعداد کرموزوم های آن ها متفاوت است تشکیل می یابد. البته تمام این گونه ها دارای پیاز هایی با محتوای گلیکوزیدی قابل قبول نمی باشند. از لحاظ گیاه شناسی دو نوع قرمز و سفید دارد که از نظر رنگ پیاز عنصل سفید به رنگ سفید مایل به زرد به شکل نوارهای باریک و شفاف به طول 5-5/0 سانتی متر که هر دو سر این نوارها باریک می باشد. بوی گیاه جزئی و مزه تلخ و زننده دارد.نوع سفید و قرمزاز نظر پوست و ترکیب شیمیائی با هم تفاوت دارند هر دو شدیدا سمی بوده ولی نوع قرمز برای موش ها سم جالب توجهی است و نوع سفید از داروهای قلبی انسان نیز می باشد. پیاز عنصل به شکل گلابی و دارای قطر حدود 30-15 سانتی متر می باشد. پیاز کامل تمایل به رشد دارد مگر اینکه آن را در سرد خانه نگهداری کنند باشد. موش ها و جوندگان حساسیت زیادی نسبت به این سم دارند و اثر آن از طریق اعصاب می باشد که پس از ایجاد تشنجات شدید منجر به مرگ جانور می شود . در عمل فقط از عصاره مایع پیاز عنصل قرمز در مبارزه علیه آفات بکار می رود از زمانهای قدیم درشمال آفریقا پیاز وحشی عنصل را جمع آوری و به منظور موش کش به بازار اروپا عرضه داشته اند

/ 0 نظر / 140 بازدید