پروبیوتیک probotic

 واژه "پروبیوتیک " از زبان یونانی و به معنای حیاتبخش آمده است و محصولات غذایی پروبیوتیکی,که امروزه یکی از مباحث جذاب غذائی، تغذیه ای و درمانی را به خود اختصاص داده اند جزء غذاهای فراویژه طبقه‌بندی می شوند که علاوه بر داشتن ارزش تغذیه‌ای، دارای اثرات درمانی و سلامت بخش برای مصرف کننده نیز باشند. سازمان جهانی بهداشت، این اصطلاح را به "ارگانیسمهای زند های" اطلاق می کند که در صورت مصرف مداوم ، اثرات "سلامت زایی" موثری برای میزبان خود دارند . پروبیوتیک، به عنوان صفت مواد غذایی حاوی این باکتر یها هم به کار می رود. پروبیوتیکها به دو صورت مصرف می شوند:

-1  به صورت مکملهای غذایی به شکل پودر، شربت یا قرص

 -2  به صورت مواد غذا یی غنی شده باپروبیوتیک ها)برای مثال اگر در تولید هرگونه فرآورده لبنی تخمیری همچون ماست، از باکتر یهای پروبیوتیکی استفاده شود، محصول حاصل را پروبیوتیک می نامند).

نقشپروبیوتیکها:

روده انسان حاوی انواع بسیاری از باکتری ها )مفید_مضر وخنثی( است. که باید توازن باکتریهای روده در بدن انسان برقرارباشد در غیر این صورت علاوه بر مختل شدن وظایف فلور روده باعث آکنه ، آلرژی غذایی ، خستگی مفرط، افسردگی، سردرد و ... می شود . البته لازم به ذکر است که در افراد سالم باکتری های مفید غالب هستند . باکتری های مفید در تولید ترکیبات مورد نیاز بدن مانند ویتامین ها و اسیدهای آلی نقش موثری به عهده دارند. در مقابل ، باکتری های مضر ترکیبات سمی و سرطان زا تولید می کنند. بنابراین اگر باکتری های مضر در روده غالب بشوند نه تنها ترکیبات مغذی و ضروری تولید نمی شوند بلکه میزان ترکیبات مضر نیز افزایش مییابد. فلور میکروبی روده وابستگی زیادی به ماده غذایی مورد استفاده شخصی دارد ، بنا بر این می توان فلور میکروبی روده را تغییر داد و میکروب های مفید را جایگزین انواع مضر آن کرد . پروبیوتیک ها به تحریک رشد باکتریهای مفید  روده و یا به کاهش بیماری زایی میکروب های مضر کمک می کنند و اثربخشی آنها تا زمانی است که پروبیوتیک مصرف شود. علاوه بر کمک به گوارش مولکولهای پیچیده ، ترکیباتی مانند ویتامین ها و آنتی بیوتیک های مختلف را تولید کرده که برای بدن مفید است . منبع باکتر یهای پروبیوتیک لبنیات و میو ه ها هستند.

/ 0 نظر / 66 بازدید