فاویسم:

فاویسم یا بیماری کمبود آنزیم گلوکز – ۶- فسفات دهیدروژناز که موجب همولیزگلبولهای قرمز خون می شود . این آنزیم نقش مهمی در احیای اکسیدانهای تولید شده در داخل گلبول قرمز دارد . بنابراین وقتی کودک مبتلا به کمبود این آنزیم باشد و در معرض اکسیدان قرار گیرد دچار همولیز شده و اصطلاحا مبتلا به فاویسم شده است  .فاویسم یک نقص مغلوب وابسته به x میباشد  بنابراین بیشتر  در مردان دیده میشود.  این بیماری زمانی  در خانمها بروز میکند که هر دو کروموزوم x ژن مورد نظر را نداشته باشد.

 

تشدید کنندهای فاویسم :  

علاوه بر  باقلا برخی از داروها همانند آسپیرین با دوز بالا، داروهای ضدمالاریا، مصرف برخی از آنتی‌‌بیوتیک‌ها، نفتالین، حنا و عوامل عفونی می‌توانند گلبول‌های قرمز را تخریب کنند.

داروهای ممنوع برای بیماران فاویسمی:

آمینوپیریدین، کلرامفنیکل، کلروکین، سولفانامیدها، کینولونها، کلشی سین، دیمرکاپرول،دیفن هیدارمین، فورازولیدون، گلی بن کلامید، ایزونیازید، مزالازین، نیتروفورانتوئین، استامینوفن،  فنیل هیدرازین، فنی توئین، پروبنسید، پروکاائین آمید، کینین، کینیدین سولفات، استرپتومایسین

/ 0 نظر / 65 بازدید