کوتیاپین فومارات Quetiapine fumarate

اشکال داوریی: قرص 25 و100 میلی گرم                                    

گروه درمانی: آنتی‌سایکوتیک

مکانیسم اثر: مکانیسم اثر این دارو ناشناخته است.(دارو احتمالا از طریق مهار گیرنده‌های‌ پس‌سیناپسی‌ دوپامین‌ در سیستم‌ اعصاب‌مرکزی‌ اثر نموده و همچنین  ‌می تواند گیرنده‌های‌  هیستامینی‌، سروتونینی و آلفا ـ آدرنرژیک‌ بوسیله‌ این‌دارو تحت‌ تأثیر قرار ‌گیرند.

موارد مصرف: در درمان اسکیزوفرنیا و اختلالات دوقطبی به کار می رود.این دارو در مقادیر بسیار کم به عنوان یک مسدود کننده گیرنده هیستامین و مسدد گیرنده آلفا یک عمل می کند و در دز بالا سیستم آدرنرژیک را فعال و به شدت به گیرنده های سروتونین تمایل دارد. در دز بالا گیرنده های  دوپامین را مسدود می کند.

مقدار مصرف : در شروع درمان اسکیزوفرنیا 25 میلی گرم دو بار در روزتوصیه می شود. در ادامه درمان مقدار دارو به150 میلی گرم دو بار در روز افزایش می یابد. در درمان حملات جنون مرتبط با اختلال دو قطبی، مقدار شروع 50 میلی گرم دو بار در روز توصیه می شود و این دوز تا 400 میلی گرم دو بار در روز قابل افزایش است.
برای افسردگی همراه با اختلال دو قطبی، دز شروع 50 میلی گرم یک بار در روز توصیه می شود و این دز تا 300 میلی گرم یک بار در روز قابل افزایش است.

عوارض جانبی : سستی، خستگی،بی قراری ، خشکی دهان،تاری دید،لرزش، گلو درد، سرگیجه، سردرد، درد شکم، یبوست، ناراحتی معده، افت فشار خون وضعیتی، التهاب و تورم سینوس ها و یا حلق، افزایش اشتها و افزایش وزن است.
نام تجارتی :سروکل

/ 0 نظر / 78 بازدید