سلیمارین یا لیورگل

نام فارسی: خار مریم
نام علمی:Silybum marianum
اشکال دارویی: قرص  70و 140 میلی گرم

مکانیسم اثر : میوه خارمریم ازخانواده:Compositae یا گل مینا، حاوی فلاوانولیگنان‌ها مانند سیلی بین، سیلی کریستین، سیلی دیانین و مشتقات ۲و ۳ دهیدروآنها می‌باشد. مجموعه این فلاوانولیگنان‌ها را سیلی مارین می‌نامند. از آنجائیکه رادیکال‌های آزاد در پراکسیداسیون لیپیدها در انواع مسمومیتهای کبدی دخیل هستند، اثر ضداکسیداسیون بسیار قوی سیلی مارین و سیلی بین ممکن است اثر حفاظتی آنها را روی کبد توجیه نماید . این دو ترکیب بعنوان عامل نابودکننده رادیکال ازاد عمل کرده و از فرآیندهای پراکسیداتیو دخیل در ضایعات کبدی ناشی از تتراکلرورکربن، تالیوم، اتانول،پاراستامول و سایر مواد سمی کبدی پیشگیری می‌کنند. سیلی مارین فعالیت آنزیمRNA پلیمراز را درهسته سلولی افزایش داده موجب تحریک سنتز پروتئینهای ریبوزومال می‌شود که این عمل به نوبه خود قدرت نوسازی سلولی کبد راافزایش می‌دهد . افزون بر این بعنوان یک آنتی اکسیدان مستقیم عمل نموده و رادیکال‌های آزاد سمی را از بین می‌برد.

موارد مصرف : محافظت کننده کبد درمقابل سموم ( سموم زیست محیطی)، کمک به نوسازی سلولهای کبدی، درمان کمکی در هپاتیت حاد و مزمن، سیروز کبدی، آنتی اکسیدان. سیلی مارین در درمان هپاتیـت حاد و مزمن و یروسی هر دو موثر است

مقدار مصرف : این داروی به صورت روزانه سه مرتبه و در هر بار یک قرص 140میلی گرم مصرف می شود عوارض جانبی : با مصرف دارو معمولا اثر ملین دیده می شود .

/ 0 نظر / 81 بازدید