میگرن کات

شکل دارو: اسپری

موارد مصرف: سردردهای میگرنی

اجزای فرآورده: هر بطری اسپری 20 سی سی میگرن کات؛ محتوای عصاره گیاهان زیر است:

 اسانس لاواندر (Lavander)

6/1 میلی لیتر اسانس ملیلوت(Melilot) 

6/1 میلی لیتر اسانی ویولا (Viola) 

2/4 میلی لیتر اسانس فنول(Fennel) 

2/4 میلی لیتر اسانس کوریاندر (Coriander) 

4/2 میلی لیتر اسانس مارجورام (Marjoram) 

مواد موثره: علاوه بر ترکیبات یادشده این گیاهان دارای ترپینئول لینالیل ها کامفور کامفن نرول برنئول فنکن و فلاندرن هستند

فارماکولوژی: در طب سنتی ایران و کتاب های قانون ابن سینا و الحاوی رازی و منابع غربی (۱و۲) از این گیاهان به عنوان رفع کننده سردردهای میگرنی نام برده شده است. در تحقیقات انجام شده این گیاهان میزان تولید نیتریک اکساید در سلول های اندوتلیوما را به طور معنی داری کاهش داده اند. بر اساس نظریه ی نیتریک اکسایدی میگرن (۳و۴) در افراد مستعد این رادیکال آزاد از طریق فعال کردن مسیر پیام رسانی NO/cGMP و کاهش کلسیم درون سلولی (5) سبب انبساط عروق از جمله انبساط عروق بزرگ مغز و کندی جریان خون و شروع حمله میگرنی می گردد(6و7).

/ 0 نظر / 30 بازدید