# داکتینومایسین

داکتینومایسین

داکتینومایسین             Dactinomycin گروه دارویی: آنتی بیوتیک ضد نئوپلاسم گروه درمانی : ضد سرطان شکل دارویی: ویال نیم و یک گرمی مکانیسم‌ اثر: داکتینومایسین‌ بطورغیراختصاصی‌ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 137 بازدید