# مسمومیت

سمو م قارچی

مایکوتوکسین ها یا سموم قارچی فراوردهای متابولیکی ثانویه قارچها می باشند. مایکوتوکسین هایی مانند انواع زیرالنون، آفلاتوکسین، فومونیزین واوکراتوکسین سرطان ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 20 بازدید

داروهای آنتی کوآگولانت

 این دارو ها شامل دو دسته می باشند: آنتی کوآگولانت های هیدروکسی کومارین شامل فومارین، وارفارین، کوماکلور، برومادیولون و برودیفاکوم می ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 650 بازدید