مسمومیتهای غذایی

بیماری های ناشی از مصرف مواد غذایی به مسمومیت ها و عفونت هایی گفته می شود که عامل آن به وسیله مواد‌غذایی و آب آلوده به بدن وارد می گردد. تاکنون بیش از 250 بیماری ناشی از مواد غذایی شناخته شده که بیشترین آن ها عفونت هایی هستند که به وسیله انواع باکتری ها، ویروس ها و انگل ها ایجاد می گردند. این موجودات ممکن است در هر یک از مراحل خرید، آماده سازی، پخت، نگهداری یا مصرف در مواد غذایی حضور یابند. بروز این بیماریها در کودکان، افراد مسن یا افرادی که سیستم ایمنی آنان ضعیف است می تواند منجر به بستری شدن در بیمارستان یا مرگ آنان شود. غذاهای مسموم کننده ممکن است بو یا مزه ناخوشایندی نداشته باشند. با وجودیکه اکثر مسمومیت های غذایی معمولاً ظرف ۲۴ ساعت برطرف می شوند، اما بعضی از آنها می توانند کشنده باشند. 

/ 0 نظر / 50 بازدید